top of page

Huishoudelijk reglement

Dansvereniging Movements verbindt zich ertoe om voor een veilige dansomgeving te zorgen die essentieel is om een situatie te scheppen waarin alle leden vrij en ongestoord kunnen deelnemen aan onze danslessen. 

Wij engageren ons om:

 • Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.

 • Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwachten dit dan ook van alle leden, ouders en vrijwilligers. 

 • Een verzekering "lichamelijke ongevallen" voor de leden af te sluiten bij Jeugd en Dans vzw.

Wij maken goede afspraken voor de fijne dansmomenten:

 • Het lidgeld wordt op vooraf gemelde data betaald zodat het bedrag van de verzekering kan doorgestort worden. De poliswaarden kunnen ten alle tijde ingekeken worden.

 • Tijdens de lessen zelf kan men zich ook nog inschrijven, maar er wordt enkel gepast geld aanvaard. 

 • Bij laattijdig betalen (vanaf 16 oktober) zijn we genoodzaakt €15 administratiekosten aan te rekenen.

 • Bij niet-betaling van het lidgeld is er geen deelname aan de oefenmomenten mogelijk.

 • Terugbetaling van een les gebeurt enkel bij het niet doorgaan van een reeds betaalde les, tenzij wegens overmacht de lessen niet kunnen doorgaan.

 • Er wordt niet gedanst tijdens de schoolvakanties en op feestdagen (meer info bij rubriek vakantiedagen schooljaar)

 • Tijdens de oefenmomenten worden geen toeschouwers in de zaal toegelaten. Enkel met toestemming van het bestuur.

 • Gratis deelname aan 1 proefles wordt enkel toegestaan in de maand september met vermelding van naam en een mailadres. Alle andere proeflessen kosten €5. 

 • In geval van ongeval vergeet niet om tijdig de verzekeringspapieren te vragen aan de docent. Deze zijn aanwezig in de gebouwen.

 • Verboden juwelen te dragen en gebruik te maken van gsm tijdens de oefenmomenten.

 • Lang haar wordt steeds bij elkaar gedragen.

 • Drinkwater is toegestaan in de zaal. NIet toegelaten zijn frisdranken en snoep.

 • Leden wachten in de kleedkamer tot zij worden opgehaald of verwittigd om de oefenzaal te betreden.

  • Ouders van kleuters wachten tot aanvang samen met hun zoon/dochter.

 • Uniform verplicht vanaf 3 jaar.

  • 1 of meer kledingstukken van de Movements ​collectie.

  • Alle andere kledij moet zwart zijn.

  • Klassiek ballet: Aanspannend zwart.

  • Hip hop: Sportschoenen met witte zolen.

  • Hou er rekening mee dat tijdens Movements evenementen en uitstappen de zwarte t-shirt of marcel verplicht is.

 • Bij het meermaals (2) niet dragen van het uniform kan je aan de kant worden gezet in de les.

 • Bij niet naleven van het reglement of een onaanvaardbaar gedrag kan het bestuur een lid tijdelijk de toegang tot deelname weigeren.

 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van goederen.

 • Portretrecht: Tijdens de danslessen, workshops en voorstellingen kunnen er foto's en beeldmateriaal genomen worden waarop de deelnemende jongeren, toeschouwers, dansleerkrachten of choreografen (mogelijks) te zien zullen zijn. Door akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement stemt u in dat Dansvereniging Movements VZW deze beelden mag gebruiken voor op onze social media of te koop aan te bieden tijdens voorstellingen,... Al dit foto- of filmmateriaal mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

We wensen iedereen leuke dansmomenten toe!

Het Movements Team

bottom of page